Pembanding Sektor Awam

Repositori Kos Projek

Info PSC

Public Sector Comparator (PSC) adalah salah satu alat yang digunakan untuk membuat keputusan dengan membandingkan sama ada sesuatu cadangan projek daripada pihak swasta memberi nilai untuk wang (value for money) berbanding dengan pelaksanaan melalui perolehan kerajaan.

Muat turun Manual Pengguna PSC

Objektif PSC

Repositori

Mewujudkan repositori berpusat bagi data kos projek fizikal (bangunan dan infrastruktur) dari pelbagai sumber

Perbandingan Kos

Membandingkan antara kos projek sektor awam dengan kos projek sektor swasta yang mempunyai rekabentuk dan fungsi sama bagi memastikan nilai untuk wang

Pengunjuran

Mengunjurkan kos pembangunan projek sehingga tempoh 10 tahun akan datang

Membuat Keputusan

Menyokong membuat keputusan dan memberi panduan dalam penilaian dan pemilihan projek RMKe-11 (termasuk Rancangan Malaysia seterusnya).

Ciri-Ciri PSC

Unit kos standard

Pecahan kos mengikut kategori projek dan zon

Perbandingan Kos

Perbezaan unit kos standard antara kerajaan dan swasta

Unjuran Kos

Unjuran 10 tahun ke hadapan berasaskan trend lepas

Kos Operasi

Rekod kos penyelenggaraan, operasi dan pelupusan

Kos Pembangunan

Pengiraan kos pembinaan projek dan pembolehubah lain

Kos Kitaran Hayat

Analisa kos keseluruhan projek (pembangunan & operasi)

Muat Turun

Aplikasi Mobil

Hubungi Kami

Unit Perancang Ekonomi,
Jabatan Perdana Menteri,
Setia Perdana 5 & 6, Kompleks Setia Perdana,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya

Telefon :
03-88725821 , 03-88725822
03-88725824 , 03-88725266
03-88725826

Faks : 03-8888 3637
Emel : helpdesk.psc@epu.gov.my